Vill någon köpa ditt bolag?

Vårt första råd till dig: Ta hjälp direkt! Inled inte en fördjupad dialog med den första köparen som visar intresse – vi vågar säga att budet som ligger på bordet är sämre än ditt bolags rätta värde. Ofta är det också presenterat på ett krångligt sätt med flera olika komponenter, kanske med preferensaktier eller olika tilläggsköpeskillingar […]

Försäljningen av Kellve Sweden AB

PRESSMEDDELANDE Paulmarken Holmberg AB har på uppdrag av Profura Industri AB haft ett helhetsansvar som transaktions- och juridisk rådgivare i samband med försäljningen av Kellve Sweden AB. Köparen är Värnamo Krosskonsult som under måndag den 12 september tillträtt bolaget. ”– Genom stort engagemang har Paulmarken Holmberg säkerställt att vi kunnat gå i mål med en […]