Tjänst

Kapitalanskaffning

Står ni inför behov av kapital för expansion, investeringar eller utveckling av ert bolag? 

I så fall har ni kommit rätt.

Syfte

För tillväxt och mycket mer

Kapitaltillskott kan användas för att finansiera tillväxt och expansion, stärka balansräkningen, utveckla ny teknologi eller innovation, minska skuldsättningen, genomföra förvärv eller stödja forskning och utveckling. Beslutet bör grundas på en noggrann analys av företagets finansiella behov och långsiktiga strategi.

Möjligheter

Maximera värdet med vårt expertteam

Många gånger upplever vi att vår kund initialt kanske inte känner till alla möjligheter som finns och vad som kan vara rätt väg att gå när det kommer till att ta in kapital.

Vår grundtes är att en kapitalanskaffning är en matchningsprocess, där vi ska hitta rätt partner för er att utveckla bolaget tillsammans med.

Med lång erfarenhet av att arbeta med kapitalanskaffningar och finansieringslösningar kan vi arbeta fram skräddasydda lösningar utifrån ert företags förutsättningar och nuläge.

Vi hanterar frågor som:

Vilka skulle vara intresserade av att investera i ert bolag?

Bör ni ta in externa investerare eller långivare?

Hur skulle en investerare värdera ert bolag?

Vad finns det för möjligheter att låna kapital och till vilka förutsättningar?

Kapitalanskaffning

Externa investerare

Genom åren har vi arbetat fram en strukturerad process för att presentera bolag för professionella investerare som VC-fonder, investmentbolag och family offices. 
Vårt fokus riktar sig på kapitalanskaffningar +15 miljoner SEK. 

Vi är en helhetsleverantör genom hela processen och hjälper er bland annat med följande:

Expansionskapital

Långivare och hybridkapital

När det kommer till expansionskapital, eller tillväxtkapital som det också kallas så har vi god erfarenhet av dessa transaktioner och vi har arbetat med de flesta olika typer av finansieringslösningar, något vi gärna bistår våra kunder med. 
Det kan röra sig om allt från kapital för att finansiera en maskin- eller fastighetsinvestering till ett förvärv eller utköp en av delägare.

Inom detta erbjuder vi bland annat hjälp med följande:

Helhetspartner

Pålitlig partner från start till mål

Vårt team samlar såväl operationell som finansiell och juridisk erfarenhet och kompetens, vilket gör oss till en helhetspartner genom hela kapitalanskaffningsprocess, från start till mål. Vår erfarenhet av att hantera komplexa finansiella frågeställningar och strukturer gör oss till en pålitlig partner när det gäller att säkra optimala finansieringslösningar.

Kom igång

Vi guidar er till bästa beslut

Ta kontakt med oss på Paulmarken Holmberg för en första diskussion om era behov av kapital och låt oss guida er i beslutet om kapitaltillskott!