Tjänst

Ägarplanering & Succession

Ägarplanering handlar om att ibland stanna upp och ta sig tid till att fundera på sitt ägande ur såväl sitt privata perspektiv som bolagets. Att som ägare tänka både nuläge och framtid är viktigt. Oavsett om du idag är en ensam ägare i ett relativt nystartat bolag med stora drömmar eller om ni är en sammansvetsad ägargrupp sedan flera decennier är vi rätt partner för er.

Ägarplanering

Varför välja oss?

Resultat

Vi hjälper ägare på olika sätt med ägarplanering och styrning vilket bidrar till att:

Klargör osäkerheter

Vårt arbete kan hjälpa er på flera sätt, bla med att hantera frågor som:

Tydligt direktiv

I vissa fall formaliseras detta arbete sedan i avtal och direktiv, vilket vi har gedigen erfarenhet av att författa och utforma. Vi kan hjälpa er att ta fram:

Ägarplanering

Omåttlig erfarenhet och många lyckade processer

Med vår långa erfarenhet av att arbeta med ägarledda bolag har vi skapat en bred verktygslåda för att kunna skräddarsy en lösning för er. Varje ägargrupp är unik men oftast innefattar en process både intervjuer med enskilda ägare och workshops med samtliga ägare närvarande. Utifrån detta arbetar vi tillsammans för att skapa förståelse för respektive ägares önskemål och tankar.

Succession

Planera för framtiden

En succession är den strategiska processen för att förbereda och genomföra övergången av ledarskap och ägarskap inom ett företag från en ägargeneration till nästa. Det innefattar att identifiera och förbereda lämpliga efterträdare, säkerställa en smidig övergång av kontroll och ansvar, men en viktig aspekt är också att fundera kring vad som gör göras för att på bästa sätt bevara företagets alla värden och vision över tid.

Succession

Se helheten

Oavsett om det är ett generationsskifte som står för dörren eller om man överväger en försäljning av bolaget till extern part så hjälper vi våra kunder med att få ett helhetsperspektiv av möjligheterna man besitter. Våra processer tar hänsyn till personliga och relationsmässiga aspekter såväl som ekonomiska, skattemässiga och juridiska överväganden.

Succession

Lätt bortglömt

Ägarsuccession är vanligtvis inte något man som operativ ägare i vardagen ägnar så mycket tanke åt, man har fullt upp med att fokusera på sin verksamhet och prioriterar av naturliga skäl hellre frågor som rör leverans och lönsamhet.

Goda förutsättningar

Att ha en tanke med sig om hur framtida ägandet kan se ut är ingen dum idé, det skapar goda förutsättningar för att när det väl blir dags hantera frågan på ett bra sätt för såväl ägare som bolaget i helhet.

Flera aspekter att tänka på

Det finns flera olika vägar att gå och många gånger handlar det om vilka förutsättningar man som ägare har runt omkring sig, vilken ambitionsnivå man har, men även tidsperspektivet är en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till.

Företagets framtid

Hur ska mitt livsverk kunna leva vidare? Vill och kan nästa generation ta över? Ska jag låta ägandet spridas inom organisationen eller gör jag bäst i att låta en ny extern ägare ta vid? 

Kom igång

Varmt välkommen till oss för att prata ägarplanering och succession!