Tjänst

Företagsförvärv

Vi på Paulmarken Holmberg har lång erfarenhet av att rådge vid företagsförvärv. Vi förstår hur man tillvaratar möjligheter och undviker fallgropar.

Skäl till förvärv

Anledningar att överväga ett förvärv

För en entreprenör och ägare av ett företag kan det finnas flera skäl att överväga ett förvärv. Ett förvärv kan vara ett effektivt sätt att snabbt expandera verksamheten, få tillgång till nya marknader eller kundsegment, tillföra ny kompetens och teknologi, minska konkurrensen, uppnå kostnadsbesparingar genom effektivisering och diversifiera företagets risker. Beslutet om ett förvärv bör grundas på en noggrann analys av företagets strategi och långsiktiga mål.

Processen

Hur vi jobbar

Hur vi kommer igång

Vi hjälper ofta bolag som vill utvärdera sina möjligheter för tillväxt genom förvärv.

Läs mer
Vi jobbar då i en process där vi börjar med att analysera bolagets värdekedja samt titta på strategiska överväganden och risker. Där kommer vi till en förståelse för vilken typ av bolag som skulle kunna vara intressanta att förvärva och vad det skulle innebära. Våra gemensamma slutsatser leder till klarhet i många frågor, det är ett bra sätt för bolaget att ta sig an den strategiska frågan på ett ordnat sätt för att sedan landa i sitt beslut om hur man vill ta det vidare.

Vår arbetsprocess

I praktiken handlar det om att vi hjälper dig som kund från första kontakt genom alla delar av ett företagsförvärv till avslutad transaktion.

Läs mer
För att skapa bästa resultat för dig som kund är viktigt att förstå både dina och säljarens mål och behov. Vi genomför en grundlig analys av företagen som är inblandade, inklusive deras ekonomiska styrkor och svagheter, marknadsposition och framtida potential. Efter det är det avgörande att skapa en strategi för förvärvet, inklusive förhandlingar om pris och villkor. Under förhandlingarna är det viktigt att hålla kommunikationen transparent och att arbeta för att uppnå en ömsesidigt fördelaktig överenskommelse.

Avslut

Efter att avtalet är slutfört är det viktigt att säkerställa en smidig övergång och integrering av de två företagen.

Läs mer
Och slutligen, kontinuerlig uppföljning och utvärdering är nödvändig för att säkerställa att förvärvet uppnår sina förväntade resultat och att eventuella problem hanteras snabbt och effektivt.

Tillväxt

En boost för ditt företag

Genom förvärv kan bolaget snabbt få in ny expertis nya konkurrensfördelar. Är det rätt match är det ofta en mer effektiv väg till tillväxt än genom organisk tillväxt. Vi identifierar, utvärderar och projektleder förvärv i Sverige och internationellt.

Kom igång

Vi prioriterar dig i processen

Vi är en ofta anlitad förtroendepartner när det kommer till förvärv. Genom att anlita oss kan vi hjälpa dig tillvara ta dina intressen genom hela förvärvsprocessen.