Tjänst

Företagsförsäljning

Ett bolag kan värderas på så många olika sätt. Arbetet som krävs för att nå maximalt värde och bästa möjliga villkor vid en försäljning är det vi på Paulmarken Holmberg fokuserar på när vi hjälper våra kunder att nå den mest lyckade affären. 

Potential

Vi ser hela verksamheten

Vi ser till så att alla intressenter ser potentialen i varje detalj av verksamheten och att de värderar sina framtida synergier i det bud som lämnas. Vi tydliggör också i processen att man som intressent har andra starka medintressenter att förhålla sig till, allt för att skapa mervärden för vår kund.        

Fördelar

Varför sälja med oss?

Kontrollerad process utan risker

Att inleda en försäljning av ett företag ska inte vara relaterat till några risker, varje steg ska vara planerat och kontrollerat.

Läs mer
Det är vi som styr och leder vår unika försäljningsprocess som är både beprövad och bevisad, den fungerar som ett eko-system där alla faser tillsammans bygger ett garanterat mervärde för dig och ditt bolag och i slutet står man trygg med en perfekt matchad köpare och en mycket fördelaktigt förhandlad affär!

Anledningar till att sälja

Som ägare till ett företag kan det finnas flera skäl till att man överväger en försäljning. Ekonomiska faktorer kan spela in, där en försäljning kan generera kapital för nya investeringar eller kanske en pensionering.

Läs mer
Strategiska överväganden är också vanliga, där en försäljning kan vara en del av en långsiktig tillväxtstrategi eller omstrukturering av verksamheten. Personliga skäl eller en aktuell familjesituation, kan också vara avgörande. Dessutom kan förändringar i branschen eller möjligheten att realisera ett högt värde på marknaden vara incitament för en försäljning. På så sätt kan en försäljning vara ett sätt att hantera risker eller skydda tillgångar inför framtiden. Helt oavsett vad skälet är kan vi på Paulmarken Holmberg hjälpa dig, med lång och gedigen erfarenhet av försäljningar av entreprenörsledda bolag är vi rätt partner för er.

Vi vet vad köpare tittar på

Vi brukar säga att vi inte nöjer oss med att förmedla bolag, vi bygger en stark och trovärdig plan och förhandlar sedan den bästa möjliga affären för vår kund. I en traditionell företagsförmedling tittar man mest på historiska fakta och förmedlar bolaget genom att låta aktiebrev och pengar byta ägare, ofta blir värderingen baserad på multiplar av resultatet i din årsredovisning.

Läs mer
När andra tittar bakåt, tittar vi på Paulmarken Holmberg i stället framåt. Vi vet vad en köpare tittar på och vad de värderar, därför kan vi i vårt arbete med vår beprövade försäljningsprocess bygga ett ytterligare värde på ditt bolag. I kombination med det ägnar vi mycket energi till att analysera och förstå vem som är den bästa köparen. De köper kategorier vi tillsammans med vår kund väljer att rikta in försäljningen till kommer att påverka företagets värde och ägarens möjlighet till den bästa affären både vad gäller värde och när det kommer till alla villkor i övrigt. Den rätta köparen är inte bara den som ger dig den största pengapåsen, det är också den som delar dina värderingar och ser till dina personliga intressen i den affär som ska göras.

Teknikaliteter

Bästa tänkbara avtal

Med juridisk expertis och bred erfarenhet från såväl kommersiell- som legalförhandling resulterar Paulmarken Holmbergs process i en maximalt förhandlad affär när det kommer till allt som rör garantier, tilläggsköpeskillingar och andra teknikaliteter som på ett eller annat sätt påverkar helheten av affären. Allt författas i bästa tänkbara avtal och avslutas i ett tillträde som alla parter känner trygghet i.

Kom igång

Tänk till innan du väljer

Så vårt råd till dig som funderar på att sälja ditt företag, tänk en extra gång innan du väljer rådgivare. Låt oss på Paulmarken Holmberg få berätta varför vi kommer att generera den bästa affären för dig!