Vill någon köpa ditt bolag?

Vårt första råd till dig: Ta hjälp direkt!

Inled inte en fördjupad dialog med den första köparen som visar intresse – vi vågar säga att budet som ligger på bordet är sämre än ditt bolags rätta värde. Ofta är det också presenterat på ett krångligt sätt med flera olika komponenter, kanske med preferensaktier eller olika tilläggsköpeskillingar som i sin helhet i praktiken blir till nackdel för dig. Vår erfarenhet säger oss att man som intressent gärna gör sådana kreativa upplägg för att få budet att verka bättre än vad det faktiskt är.

Man bör också veta att köparen vid ett senare skede garanterat kommer att göra en mycket omfattande undersökning av ditt bolag för att granska varje detalj i en sk Due Dilligence. Det är en svår och komplex situation att befinna sig i själv utan råd och stöd när köparens jurister och experter kommer in. Som ägare är man ofta ensam i sin ledning och i sitt ansvar som rör dessa frågor och det finns stor risk för att man där hamnar i diket, vilket också kan leda till att bolaget då också tappar tempo i verksamheten vilket i sig kan innebära stora risker.

Hittar köparen något, under sin Due Dilligence, som de anser vara ett problem kommer de att sänka sitt ursprungsbud, i det läget sitter man som ägare i ett dåligt förhandlingsläge eftersom att man lagt tid och energi på en enda köpare utan att ha någon annan utväg.

Så underskatta inte komplexiteten i en bolagsförsäljning, att ta hjälp genererar alltid en bättre affär!

Vi blir ofta kontaktade av entreprenörer till fina bolag som blivit uppvaktade av köpare som inte sällan också lagt ett bud i knät på ägaren. De hör då av sig till oss och frågar om vi kan hjälpa dem att ”sy ihop affären”.

Dessvärre har vi under åren sett en mängd sådana situationer där man som ägare blivit smickrad av uppvaktningen och känt sig pressad in i ett läge där man känner att man måste ta ställning till det bud som ligger på bordet. 

När vi tittat på budet i helhet och konstaterat vad det finansiellt, juridiskt och praktiskt innebär för ägaren är det tyvärr nästan alltid så att vår bedömning blir att budet inte speglar bolagets rätta värde.
Vi har hjälpt kunder i dessa skeden genom att pausa pågående dialog med den köpare som uppvaktat bolaget och backat tillbaka för att tillsammans göra det hela på ett strukturerat och ordnat sätt i en hel försäljningsprocess. När det sker får vi möjlighet att jobba med en mängd värdedrivande faktorer för att sedan konkurrensutsätta bolaget genom att blanda in flera potentiella köpare i processen. Vi har exempel där vi lyckats gå upp nästan 100% från det initiala budet till det högsta budet i den slutgiltiga affär som vår försäljningsprocess genererat.

Hur kan vi lyckas med det undrar ni?
Det är en mängd faktorer.. Först och främst har vi på Paulmarken Holmberg en oerhört gedigen kompetens inom ämnet samt många års erfarenhet av företagsförsäljningar, vi jobbar med dessa frågor varje dag. Vi är en av Sveriges ledande rådgivare inom företagstransaktioner med fokus på både försäljningar och förvärv av onoterade företag. Vi samlar erfarenhet från över hundratalet processer där entreprenörer sålt sina bolag, överlåtit dem till anställda eller generationsväxlat.

Vi brukar säga att vi inte förmedlar ditt bolag, vi förhandlar den bästa affären för dig.
I en företagsförmedling tittar man mest på historiska fakta och förmedlar bolaget genom att låta aktiebrev och pengar byta ägare, ofta blir värderingen baserad på multiplar av resultatet i din årsredovisning. 

När andra tittar bakåt, tittar vi istället framåt och i kombination till det ägnar vi mycket energi till att analysera och förstå vem som i ditt fall är den rätta köparen. De köparkategorier vi tillsammans väljer att rikta in försäljningen till kommer att påverka företagets värde och dina möjligheter till den bästa affären för dig. Den rätta köparen är inte bara den som ger dig den största pengapåsen, det är också den som delar dina värderingar och ser till dina personliga intressen i den affär som ska göras. Vi vet vad en köpare tittar på och vad de värderar, därför kan vi i vårt arbete med vår beprövade försäljningsprocess bygga ett ytterligare värde på ditt bolag. Ofta handlar det om att lista ut vad som kan generera ett mervärde för rätt köpare.

När det kommer till all juridik i slutet av processen kan vi också förhandla bästa villkor som rör garantier, tilläggsköpeskillingar och andra teknikaliteter som på ett eller annat sätt påverkar helheten av affären.
Vår process för företagsförsäljningar är både beprövad och bevisad, den fungerar som ett eko-system där alla faser tillsammans bygger ett mervärde för dig och ditt bolag. 

Om du har fått ett bud på ditt företag, eller funderar på att sälja så har du allt att vinna på att kontakta oss!

Vi finns här för dig när du behöver oss.

//Team Paulmarken Holmberg

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar