American Industrial Acquisition Corporation avyttrar Keycast Kohlswa till Stavanger Steel

CLIENTKeycast Kohlswa American Industrial Acqusition Corporation (AIAC) har avyttrat Keycast Kohlswa, en del av Keycast Group, till Stavanger Steel. AIAC är ett privatägt amerikanskt investmentbolag med närmare 80 bolag i 24 länder. Stavanger Steel är en del av den norska industrigruppen BR Industrier med säte i Stavanger. Bland kunderna hos Keycast Kohlswa finns bl.a. Cargotec […]

Sebbot Invest investerar i Superblocks

CLIENTSuperblocks Paulmarken Holmberg har biträtt grundarna i Superblocks i samband med en omstrukturering av ägandet i bolaget. Arbetet har omfattat framtagandet av ny ägarstruktur, aktieägaravtal och bildandet av nytt holdingbolag. – Utifrån grundarnas önskemål har vi bistått i arbetet med att ta fram en ny ägarstruktur, upprättat aktieägaravtal samt säkerställt att hela processen dokumenterats korrekt, […]

KAPAG förvärvar Oppboga Bruk

CLIENTKAPAG Karton + Papier AG – Vårt uppdrag har bestått av en helhetslösning där vi hjälp vår kund från A till Ö, säger Marcus Holmberg, partner på Paulmarken Holmberg. Processen som Paulmarken Holmberg har arbetat med innefattar bl.a. upprättande av informationsmemorandum, genom vårt nätverk tillhandahållit ett stort antal potentiella köpare, genomförande av företagsbesök och Q&A:s, […]

Aktiv IT Partner förvärvar Utec/Sharp

CLIENTUTEC/Sharp Uppdraget har bl.a. omfattat upprättande och förhandling av överlåtelseavtal och annan nödvändig dokumentation samt assistans vid due diligence. – Paulmarken Holmberg har varit till stor hjälp för oss i den här processen. De är en genuin förtroendepartner som också har den juridiska kunskapen, så för oss som kund blev det smidigt då vi bara […]