American Industrial Acquisition Corporation avyttrar Keycast Kohlswa till Stavanger Steel

CLIENT
Keycast Kohlswa

American Industrial Acqusition Corporation (AIAC) har avyttrat Keycast Kohlswa, en del av Keycast Group, till Stavanger Steel.

AIAC är ett privatägt amerikanskt investmentbolag med närmare 80 bolag i 24 länder.

Stavanger Steel är en del av den norska industrigruppen BR Industrier med säte i Stavanger.

Bland kunderna hos Keycast Kohlswa finns bl.a. Cargotec HIAB, John Deere Forestry, FASSI och Ponsse.

– Vi tackar Paulmarken Holmberg för ett väl utfört arbete genom hela processen. En företagsöverlåtelse kräver specifik kompetens och frågorna är många, frågor som behöver professionellt stöd för att kunna besvaras på bästa sätt, säger Fredrik Ivansson, CEO Keycast Group.

Paulmarken Holmbergs arbete har bl.a. bestått i att biträda vid överlåtelsen av Keycast Kohlswa, ett arbete som bl.a. innefattat att upprätta datarum, genomförande av köparens due diligence, upprättande och förhandling av överlåtelseavtal och andra nödvändiga avtal samt genomförande av överlåtelsen.

PAULMARKEN HOLMBERG AB
Marcus Holmberg
Partner
marcus.holmberg@paulmarkenholmberg.se
070-689 90 30
www.paulmarkenholmberg.se