Gösta Gustafssons Mekaniska Verkstad AB förvärvas av Pars Plåtgruppen AB

Paulmarken Holmberg har assisterat säljarna genom hela processen med ansvar för såväl förberedelser som framtagning av presentationsmaterial och identifiering av potentiella köpare som slutförhandling och avtalsskrivning.  – ”Teamet på Paulmarken Holmberg har agerat proffsigt från första till sista mötet med försäljningen. Ett detaljerat och krävande arbete från de och oss har lett fram till en […]