Gösta Gustafssons Mekaniska Verkstad AB förvärvas av Pars Plåtgruppen AB

Paulmarken Holmberg har assisterat säljarna genom hela processen med ansvar för såväl förberedelser som framtagning av presentationsmaterial och identifiering av potentiella köpare som slutförhandling och avtalsskrivning. 

– ”Teamet på Paulmarken Holmberg har agerat proffsigt från första till sista mötet med försäljningen. Ett detaljerat och krävande arbete från de och oss har lett fram till en bra framtida ägare för GMV, samtidigt som vi haft fantastiskt roligt under hela processen. ” säger Frank Johansen, representant från tidigare huvudägaren LHK Invest AB.  

GMV och Pars erbjudande kompletterar varandra och tillsammans stärker de därmed sin position som ledande leverantör inom plåtbearbetning till kunder inom en rad olika branscher och segment. Tillsammans med övriga bolag inom Pars Plåtgruppen kommer GMV kunna fortsätta utvecklas och växa framåt. 

– ” Som VD för GMV har en viktig del i processen varit att hitta ”rätt köpare”. Något som Paulmarken Holmberg tagit till sig och arbetat mot som ett tydligt mål, med det och ett inkluderande arbetssätt har det varit smidigt att samarbeta med dem under hela processen. Jag vill framföra ett stort tack till PH för deras engagerande och inspirerande sätt att driva processen. Nu ser jag fram emot att ta GMV till nästa steg i utvecklingen tillsammans med de nya ägarna.” säger Stefan Varjoma, VD och tidigare ägare på GMV.

Kontakt:

PAULMARKEN HOLMBERG AB
Oskar Age
oskar.age@paulmarkenholmberg.se
070-811 83 31
www.paulmarkenholmberg.se

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar