Går du i tankar om att sälja eller köpa ett bolag? Se upp för risk och säkerställ att din företagsöverlåtelse genomförs på bästa sätt. Här är några råd på vägen!

Efterfrågan på välmående ägarledda bolag är stor, större än utbudet. Som entreprenör kanske du redan blivit uppvaktad och till och med erhållit ett bud från en potentiell köpare. Att själv säkerställa att budet är marknadsmässigt kan vara svårt. Effekter av tilläggsköpeskillingar, säljarreverser och preferensaktier är inte alltid helt enkelt att förstå och se summan av. Det är mycket att […]