American Industrial Acquisition Corporation avyttrar Keycast Kohlswa till Stavanger Steel

CLIENTKeycast Kohlswa American Industrial Acqusition Corporation (AIAC) har avyttrat Keycast Kohlswa, en del av Keycast Group, till Stavanger Steel. AIAC är ett privatägt amerikanskt investmentbolag med närmare 80 bolag i 24 länder. Stavanger Steel är en del av den norska industrigruppen BR Industrier med säte i Stavanger. Bland kunderna hos Keycast Kohlswa finns bl.a. Cargotec […]

Sebbot Invest investerar i Superblocks

CLIENTSuperblocks Paulmarken Holmberg har biträtt grundarna i Superblocks i samband med en omstrukturering av ägandet i bolaget. Arbetet har omfattat framtagandet av ny ägarstruktur, aktieägaravtal och bildandet av nytt holdingbolag. – Utifrån grundarnas önskemål har vi bistått i arbetet med att ta fram en ny ägarstruktur, upprättat aktieägaravtal samt säkerställt att hela processen dokumenterats korrekt, […]