Wall Street Systems förvärvas av ION Group

Datum

2012

Klient

Wall Street System

Paulmarken Holmberg har biträtt ägarna till Wall Street Systems vid försäljningen av bolaget. Paulmarken Holmberg:s rådgivning har bl.a. bestått i upprättande och förhandling av överlåtelseavtal och övrig dokumentation.

Wall Street Systems har utvecklat betalningslösningar som bl.a. används av Europeiska Centralbanken.