Svagströmsmaterial i Mellansverige AB

Datum

2017-08

Klient

Svagströmsmateriel i Mellansverige AB

Alcadon AB har tecknat avtal om att förvärva Svagströmsmateriel i Mellansverige AB (”Svagströmsmateriel”). Svagströmsmateriel grundades 1979 och är baserat i Örebro, omsatte 23 MSEK under sitt senaste verksamhetsår och hade en rörelsemarginal om 10 procent.

Bindande förvärvsavtal har undertecknats per 15 augusti och tillträde beräknas ske den 31 augusti. Förvärvet finansieras med likvida medel samt genom apportemission av 100,000 nyemitterade aktier i Alcadon Group AB.

”Det känns mycket bra och naturligt att Alcadon AB förvärvar Svagströmsmateriel. Vi har genom åren haft ett bra samarbete och vi känner stort förtroende för Alcadon AB. Vi blir ett bra komplement med vår närvaro framför allt i Mellansverige. Tillsammans är vi ett starkt team som ger våra kunder bättre service och support” säger Mikael Ryder-Jensen VD på Svagströmsmateriel.

Paulmarken Holmberg var säljarens rådgivare under hela processen.