Skogshem & Wijk

Datum

2014-01

Klient

Skogshem & Wijk

Paulmarken Holmberg har biträtt köparna i samband med förvärvet av en av Stockholms största konferensanläggningar, Skogshem & Wijk. Paulmarken Holmbergs rådgivning har bl.a bistått i förhandling av pris och villkor samt förhandling av avtalsdokumentation.