Paulmarken Holmberg har biträtt ägarna till SeaSea i samband med sammanslagningen med Hjertmans. Paulmarken Holmbergs rådgivning har bl.a. bestått i förhandling av pris och villkor för genomförandet av sammanslagningen. Genom sammanslagningen skapas Skandinaviens största återförsäljare av båttillbehör med en omsättning om ca 650 miljoner kronor.