Ringsvets förvärvas av Hans Lager

Datum

2012

Klient

Ringsvets AB är ett verkstadsföretag som producerar kundanpassade ringämnen. Ringsvets är marknadsledande i Nordeuropa inom sin nisch och bland bolagets kunder finns bl.a. NKC, Scania och Volvo. Bolaget finns i Kopparberg.

Paulmarken Holmbergs rådgivning vid försäljningen av Ringsvets har bestått i analys och framtagande av förteckning över potentiella köpare, företagsanalys och värdering, upprättande av informationsmaterial, kontakt med potentiella köpare och biträde vid management presentations. Förhandling av inkomna bud samt upprättande av nödvändig dokumentation. Köpare var Hans Lager, tidigare Scandinavienchef för bl.a. Union Bank od Switzerland.