Paulmarken Holmberg har biträtt i samband med försäljningen av DollarStore fastigheter

Datum

2020-11-04

Klient

AJEA Fasligheter

Paulmarken Holmberg har assisterat AJEA Fasligheter i samband med försäljningen av ett större fastighetsbestånd, däribland fastigheter i Karlstad, Kristinehamn och Karlskoga med DollarStore som största hyresgäst. Köpare är bl.a. Ankarhagen Fastigheter.

Kontakt PAULMARKEN HOLMBERG AB
Marcus Holmberg
Partner
marcus.holmberg@paulmarkenholmberg.se
+46 (0)70-689 90 30
www.paulmarkenholmberg.se