Paulmarken Holmberg har biträtt grundarna i Superblocks i samband med en omstrukturering av bolaget

Datum

2019-11-04

Klient

Superblocks

Paulmarken Holmberg har biträtt grundarna i Superblocks i samband med en omstrukturering av ägandet i bolaget.

Arbetet har omfattat framtagandet av ny ägarstruktur, aktieägaravtal och bildandet av nytt holdingbolag.

– Utifrån grundarnas önskemål har vi bistått i arbetet med att ta fram en ny ägarstruktur, upprättat aktieägaravtal samt säkerställt att hela processen dokumenterats korrekt, säger Marcus Holmberg, Partner på Paulmarken Holmberg.

Superblocks har utvecklat en plattform som erbjuder kunderna att, på ett säkert och effektivt sätt, ta smarta kontrakt från utvecklingsstadiet till funktionella lösningar i deras verksamheter.

– Vi är mycket nöjda med Paulmarken Holmbergs arbete, genom att vara lyhörda i sitt arbete har de utformat ägandestrukturen efter våra önskemål, säger Carl Gärdsell, en av grundarna till Superblocks.

PAULMARKEN HOLMBERG AB
Marcus Holmberg
Partner
marcus.holmberg@paulmarkenholmberg.se
070-689 90 30
www.paulmarkenholmberg.se