När-Livs gruppen förvärvas av Coop

Datum

2012

Klient

När-Livs gruppen

Paulmarken Holmberg har biträtt När-Livs Gruppen i samband med försäljningen av två kommersiella fastigheter på Lidingö. Köpeskillingen var drygt 200 miljoner kronor. ARDs rådgivning har bestått i upprättande och förhandling av överlåtelseavtal och övrig nödvändig avtalsdokumentation.