Myrina Invest genomför kapitalanskaffning till Rasmusbyn.