Hultdin System AB

Datum

2017-02

Klient

Hultdin System AB

Paulmarken Holmbergs rådgivning vid försäljningen av Hultdins har bl.a. bestått i förhandling av pris och villkor i samband med försäljningen samt avtalsförhandlingar.

Köpare var Lifco AB.