Gerdin Group

Datum

2014

Klient

Gerdins Cutting Technology AB

​Paulmarken Holmberg har biträtt Gerdins i samband med omstrukturering av Gerdins gruppen, däribland analys av möjliga sätt att organisera verksamheten i Gerdins Gruppen, formandet av Business Units, företagsvärderingar samt upprättande av nödvändig dokumentation.