Försäljning av Kellve Sweden AB

Datum

2022-09-16

Klient

Profura Industri AB

Paulmarken Holmberg AB har på uppdrag av Profura Industri AB haft ett helhetsansvar som transaktions- och juridisk rådgivare i samband med försäljningen av Kellve Sweden AB. Köparen är Värnamo Krosskonsult som under måndag den 12 september tillträtt bolaget.

Genom stort engagemang har Paulmarken Holmberg säkerställt att vi kunnat gå i mål med en köpare som vi ser kommer fortsätta utveckla bolaget och tillsammans med sitt övriga produktutbud stärker dess konkurrenskraft” säger Mikael Thörnkvist, VD Profura AB. 

”Vi är mycket nöjda med Paulmarken Holmbergs arbete som säkerställt en enkel process från uppstart till avtalsskrivning. Genom att de också hanterade juridiken fick vi en effektiv och smidig process också i samband med att processen övergick i avtalsförhandlingar mot slutet med en rådgivare som var insatt i affärens helhet.” fortsätter han.

Kellve Sweden tillverkar och levererar transportlösningar för bulkmaterial, primärt bandtransportörer. Sedan produktkategorin började tillverkas i Kvänum för över 60 år sedan har bolaget levererat över 19 000 transportörer till krävande kunder inom en rad olika industrier.