Företagsledningen förvärvar Ariterm från Procuritas.