Conflux AB

Datum

2016

Klient

Conflux AB

Paulmarken Holmberg har biträtt i samband med kapitalanskaffning till Conflux. Paulmarken Holmbergs rådgivning har bl.a. bestått i upprättande av investeringsprospekt, dialog med de investerare som finns i vårt nätverk om att investera i Conflux samt upprättande av nödvändig investeringsdokumentation.