Paulmarken Holmberg har biträtt i samband med att Bergslagens Sparbank överlåtit fyra kontorsfastigheter till SBB. Paulmarken Holmbergs rådgivning har bla. bestått i upprättande och förhandling av nödvändig dokumentation.