Bergman & Beving förvärvar Itaab

Datum

2023-07-06

Klient

Itaab Trading Aktiebolag

Paulmarken Holmberg har haft ett helhetsansvar för försäljningen av Itaab Trading Aktiebolag (”Itaab”), innefattande bland annat försäljningsförberedelser, upprättande av presentationsmaterial, presentation till potentiella köpare samt slutförhandling och juridik.

–”Itaab är den ledande aktören inom metallundertak på den svenska marknaden. Merparten av försäljningen går via föreskrivande led, där Itaab är känd som en flexibel aktör med högsta kvalitet i design och utförande. Vårt huvudfokus blir att fortsätta växa bolagets fina affär”, säger Mats Gullbrandsson, Divisionschef Buildings Materials.

– ”Marcus och André på Paulmarken Holmberg har med stort engagemang tagit oss genom denna försäljning på ett sätt som gjort att vi känt oss trygga hela vägen. De har ansvarat för hela processen från hur vi presenterar bolaget hela vägen fram till målgång på ett sätt som skapat stort intresse för bolaget. Att slutligen få gå i mål med en så välrenommerad aktör som Bergman & Beving känns väldigt roligt, det ska bli spännande att följa deras fortsatta utveckling av bolaget ”, säger Erik och Angelica Byström, det tidigare ägarparet till Itaab.

Itaab är den marknadsledande tillverkaren och leverantören av metallundertak i Sverige. Kunder är framförallt takinstallatörer för nybyggnation och renoveringar av främst samhällsfastigheter. Bolaget omsätter cirka 75 MSEK med god lönsamhet.  Itaab kommer efter förvärvet ingå i divisionen Building Materials och tillträde sker omgående.

För ytterligare information kontakta:
Marcus Holmberg, Partner, PAULMARKEN HOLMBERG AB
marcus.holmberg@paulmarkenholmberg.se
070-689 90 30