Affärsstöd avseende strategiska samarbeten för Spaceport Sweden.