Teqnion köper WiMa Propulsion, Paulmarken Holmberg har biträtt WiMa genom hela försäljningsprocessen

WiMa Propulsion levererar service- och inköpstjänster på den svenska gasturbinmarkanden, med starka positioner inom bland annat försvars- och energibranschen. WiMa omsatte under 2019 48,8 MKR med ett rörelseresultat på 12,6 MKR.

Teqnion är en börsnoterad svensk industrikoncern som grundades 2006. Teqnions bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamheter samt tillväxt genom förvärv.

Paulmarken Holmberg har haft ett helhetsansvar avseende försäljningen av bolaget, innefattande bland annat försäljningsförberedelser och upprättande av presentationsmaterial, presentation till potentiella köpare samt slutförhandling och juridik.

– ”Jag är mycket nöjd med Paulmarken Holmbergs arbete, de har tagit sig an uppdraget på ett oerhört professionellt sätt, presenterat många bra kandidater och slutligen hjälp mig i mål med den köpare jag tror är den bästa för bolaget långsiktigt.” säger Mats Malmsten, VD och fd ägare på WiMa Propulsion.

– ”Det har varit mycket uppskattat att arbeta tillsammans med Paulmarken Holmberg som rådgivare till Säljaren, processen har speglats av ett pragmatiskt och enkelt förhållningssätt som gjort att vi kommit nära bolaget. Nu ser vi fram emot att bygga vidare på detta fantastiska företag!” säger Johan Steene, VD Teqnion AB.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar