Nu startar vi Krisfonden!

”Det känns fantastiskt bra att få vara en del av detta initiativ! Tillsammans kan vi hjälpa till att rädda Sveriges småföretagare i ett läge som för många annars hade inneburit slutet”, säger Therese Paulmarken, VD på PAULMARKEN HOLMBERG. ”Alla som vill kan vara med och bidra och det fina är att även ett litet belopp gör skillnad här”, fortsätter hon.

Småföretagsexperter har bildat stiftelsen Krisfonden.org, för att hjälpa Sveriges viktigaste arbetsgivare genom Coronakrisen.

Sveriges viktigaste arbetsgivare utgörs av små företag med en till tio anställda. Dessa företag sysselsätter cirka 1,3 miljoner anställda i Sverige idag, och är grunden för landets tillväxt samtidigt som de utgör en oumbärlig skattebas för att finansiera vår gemensamma välfärd.

Många småföretag står idag inför hotet om undergång i och med konsekvenserna av COVID-19!

De flesta småföretag kommer behöva mer ekonomiskt stöd än vad regeringen aviserat. De kommer behöva direkta stöd för löner och andra fasta kostnader, och kan i många fall inte fullt ut tillgodogöra sig de stödåtgärder som ingår i de statliga paket som hittills presenterats.

Krisfonden har, på initiativ av Chris Tornblom, företagsbyggare och VD för Metacon AB (publ), bildats av ett antal personer som under årtionden handgripligen arbetat med att hjälpa små företag att växa. I gruppen ingår finansiella rådgivare, entreprenörer, investerare och affärsänglar. Krisfondens verksamhet bedrivs i form av en sk insamlingsstiftelse, och alla medverkande är engagerade på ideell basis.

Krisfondens uppgift skall vara att mobilisera kapital i form av rena donationer från alla som vill ge stöd till denna samhällskritiska företagsgrupp, samt att efter en snabb men noggrann urvalsprocess fördela medlen till de mest behövande verksamheterna.

Inledningsvis arbetar Krisfonden enligt principen att ge stöd som hjälper ett företag att överleva en månad till. Det kan vara frågan om löneutbetalningar, hyror, företagskritiska leverantörsfakturor eller andra väsentliga utgifter vilka förfaller inom cirka en månad från ansökan.

Krisfonden är av uppfattningen att det enda rimliga kravet på motprestation som kan ställas under dessa akuta omständigheter är att huvudägaren eller styrelseordföranden i det aktuella företaget skriver under en hedersförsäkran att bolaget, om det överlever och kommer på fötter igen, då efter bästa förmåga skall donera motsvarande summa tillbaka till Krisfonden.

Krisfonden har redan säkrat donationer från ett antal privata aktörer och företag, liksom från samtliga stiftare, men det krävs större medel! Vi hoppas nu att flera livskraftiga företag och att allmänheten ställer upp donationer. Även statliga och andra offentliga organ, företag och andra stiftelser är givetvis välkomna.

Ansökningarna om krisstöd kommer inledningsvis att granskas av ett team småföretagsanalytiker sammanställt av Eminova Fondkommission AB. Eminova har under många år hjälpt mindre företag med rådgivning inom kapitalanskaffning, emissionshantering och börsintroduktioner. Utbetalningsbeslut tas av en investeringskommitté med omfattande kunskaper om småföretagandets villkor. Kommittén består av Jonas Hemmingson, Michaela Berglund, Stefan Balazs och Therese Paulmarken, vilka presenteras närmare på krisfonden.org.

Läs mer här.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar