Incitamentsprogram – Attrahera, motivera och bibehålla dina anställda på ett skatteeffektivt sätt

Vi på PAULMARKEN HOLMBERG har under de senaste åren biträtt i samband med att ett flertal företag infört incitamentsprogram för sina ledande befattningshavare. 

Incitamentsprogram används av alla slags företag, allt från startup-företag som vill locka till sig talanger men inte har möjlighet att erbjuda en marknadsmässig lön, till storföretag med tusentals anställda. Ett bra utformat incitamentsprogram motiverar medarbetare och förbättrar verksamhetens resultat, dessutom bidrar det till att ägarnas och medarbetarnas intressen förs samman.

Det finns en mängd olika modeller och alternativ för incitamentsprogram. För att incitamentsprogrammet verkligen ska medföra ett incitament är det viktigt att förstå vad som påverkar och vad som är lämpligt att utgå ifrån i just rådande kontext.

Vi på PAULMARKEN HOLMBERG har bred erfarenhet av att, utifrån önskvärt kommersiellt syfte ta fram juridiskt och skattemässigt gångbara program för såväl mindre ägarledda bolag som större koncerner med miljardomsättning.

Vårt arbete består i att utforma de kommersiella villkoren och i samråd med respektive bolags skatterådgivare skatteoptimera programmen samt upprätta nödvändig dokumentation, däribland aktieägaravtal, warrant-avtal etc. 

Viktiga frågor när du vill upprätta ett incitamentsprogram:

  • Vilka ska omfattas av incitamentsprogrammet?
  • Vilka mätbara mål ska uppnås? Dessa ska ligga i linje med bolagets vision.
  • Under vilken tidsperiod är det viktigt att de personer som omfattas av programmet är kvar i företaget? 
  • Ska de bli ägare i bolaget eller bara kompenseras ekonomiskt? 
  • Ska de betala något för ägandet för att visa engagemang och vara med och dela risken? 
  • Hur kommer skatteeffekterna att se ut?

Vi hjälper gärna till för att få ett välfungerande incitamenstprogram på plats. Vi är med er hela vägen och erbjuder strategisk rådgivning vid planering, utformning, implementering och analys av ert incitamentsprogram.

PAULMARKEN HOLMBERG AB

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar