Ernströmsgruppen förvärvar Hammarel, Paulmarken Holmberg asnvarig för hela försäljningsprocessen

PRESSMEDDELANDE

Den familjeägda industrikoncernen Ernströmgruppen förvärvar Örebrobaserade Hammarel för att bidra till säkrad tillgång på el i Sverige. Förvärvet kompletterar Ernströmgruppens övriga verksamheter, vilka omfattar kundanpassade elcentraler, apparatskåp och automatiklösningar.

Hammarel har funnits sedan 1991 och är specialiserat på lågspänningsställverk och elkraftentreprenad. Bolaget har sedan starten letts och ägts av Lars och Ulf Hammarberg som båda kommer att fortsätta verka i företaget samtidigt som de behåller en minoritetspost.

Hammarel kommer att fortsätta drivas som eget bolag och de ca. 25 medarbetarna kommer att ha kvar sina arbetsplatser i Örebro. 

Efter att vi under flera år fört en nära dialog med Hammarel inför deras kommande ägarsuccession fick vi under 2021 det stora förtroendet att agera exklusiv rådgivare i en försäljningsprocess av bolaget, säger Oskar Age på Paulmarken Holmberg. Processen har kännetecknats av ett oerhört stort intresse där slutligen familjeägda industrikoncernen Ernströmgruppen drog längsta strået”, fortsätter han. 

Paulmarken Holmberg har i sin roll som projektledare och rådgivare haft ett helhetsansvar för processen som innefattat såväl utformning av försäljningsprocessen, försäljningsförberedelser och upprättande av presentationsmaterial som framsökning och bearbetning av potentiella köpare till förhandling och juridisk dokumentation av processen. 

Efter en väl genomförd process med ett stort antal intressenter, är vi mycket nöjda med att gå i mål med Ernströmgruppen. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med dem och våra nya systerbolag i deras elektrokluster, säger Ulf Hammarberg, VD och numera delägare Hammarel AB. 

Det har varit en bra affär för oss att låta Paulmarken Holmberg ansvara för processen då de har adderat en ytterligare nivå av värde. Vi är mycket nöjda med deras arbete och glada för att vi tog beslutet om att göra den här försäljningen med en bred och strukturerad process” fortsätter Ulf. 

För ytterligare information kontakta:
Marcus Holmberg, Partner, PAULMARKEN HOLMBERG AB
marcus.holmberg@paulmarkenholmberg.se
070-689 90 30

Paulmarken Holmberg tillhandahåller expertis och oberoende rådgivning inom corporate finance och affärsutveckling. Från våra kontor i Stockholm och Örebro når vi en kundkrets över hela Sverige och vår klientbas innefattar aktörer inom alla områden såsom industrialister, entreprenöriella verksamheter, private equity och startups. När Du väljer oss som partner ser vi det som ett förtroendeuppdrag och vår uppgift är att optimera transaktionsprocessen och skapa bästa förutsättningar för Dig och Din affär. För ytterligare information besök www.paulmarkenholmberg.se

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar