Den starka trenden för företagsförvärv fortsätter

Ekonomin är fortfarande stark och det finns gott om kapital, därmed är det högt tryck på marknaden för företagsförvärv och det märker vi i nätverket omkring oss. Vi blir fortlöpande uppvaktade av intressenter från köparsidan som vill veta vad för bolag vi har att sälja.   

Under första halvåret 2021 ökade antalet svenska transaktioner med 15 procent och värdet på affärerna steg med 23 procent till över 500 miljarder kronor. Det är den högsta halvårsvolym som någonsin noterats. Och mycket pekar mot en het förvärvshöst, man säger att det kan bli huggsexa om de mest attraktiva bolagen. Särskilt stort är intresset för onoterade företag, allt fler investmentbolag bildas med fokus att snabbt göra ett större antal förvärv av onoterade bolag för att sedan börsnoteras.

Förebilder för dessa är serieförvärvare som exempelvis Instalco och Storskogen som under de senaste åren förvärvat bolag till multiplar kring fem (5) samtidigt som dessa har värderats betydligt högre. Den finansiella hävstången i att bygga de här strukturerna är väldigt hög.  

10 000-kronors-frågan här kan man uttrycka såhär:
Hur länge kommer investmentbolag med många små portföljbolag att vara populära investeringsobjekt på börsen?
Det är omöjligt att svara på den frågan, men de här höga P/E-talen gör strukturerna känsliga för perioder av stagnation. Vi vet att det finns ett fönster öppet just nu, men vi vet inte när det stängs. 

Ett gott råd, om man som entreprenör har övervägt att sälja sitt livsverk, det finns god anledning att titta närmare på möjligheterna att inleda en försäljningsprocess nu.

Vi på Paulmarken Holmberg hjälper gärna till att skapa mervärde i en strukturerad och välplanerad försäljningsprocess. När man som kund väljer oss som partner ser vi det som ett förtroendeuppdrag och vår uppgift är att optimera transaktionsprocessen och skapa bästa tänkbara förutsättningar för en lyckad affär.

Vi ser fram emot en spännade höst 2021!

Teamet på Paulmarken Holmberg 

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar