Att sälja sitt företag idag är något helt annat än det var 2010

Det började 2010 med Ringsvets AB, ett verkstadsföretag straxt norr om Örebro, 29 anställda och ca 8 MSEK i EBIT, bolaget köptes av Hans Lager, tidigare nordenchef för UBS – till nu senast Norrköpingsbaserade Re-board Technology AB, tillverkare av pappersbaserade skivmaterial, med ett 50 tal anställda som köptes av investmentbolaget Karnell. 

När vi blickar tillbaka på de här 10 åren och de närmare 100 projekt som vi genomfört finns det en sak som är säker: Att sälja sitt företag idag, 2020, är något helt annat än det var 2010.

Nya typer av köpare idag. En viktig skillnad är framväxten av alla ”mindre” investment- och riskkapitalbolag. 2010 fanns det väldigt få sådana aktörer som förvärvade bolag med 5 till 10 MSEK i EBIT. Det är inte en slump att vårt första försäljningsuppdrag, Ringsvets, såldes till en privatperson och att det senaste Re-board Technology, till ett investmentbolag.

Idag har vi drygt 100 investment- och riskkapitalbolag i vårt närverk och de blir fler för varje månad. Tack vare vårt nätverk är det för oss idag mycket enklare att hitta rätt typ av köpare jämfört med för tio år sedan. Detta gör givetvis också att man som säljare få betydligt bättre betalt då matchningen blir perfekt. 

Processen att förvärva ett bolag ser också annorlunda ut idag än för 10 år sedan. 2010 var det inte ovanligt att möta köpare som inte hade någon rådgivare med sig, eller i bästa fall en ensam advokat eller revisor. Idag har ofta köparna med sig stora team av rådgivare. Hos många köpare, framförallt de finansiella, finns ofta personer som tidigare jobbat med betydligt större affärer, tex på EQT, IK eller Nordic Capital, och som tar med sig processen från de större affärerna. Det är inte ovanligt att köparna idag ackompanjeras av ett team med mellan 10 och 20 rådgivare där såväl, advokater, revisorer, skatterådgivare och andra specialister ingår. Detta ställer högre krav på både oss som rådgivare och på våra säljare. Noggranna och väl genomtänkta förberedelser är därför A och O. 

Vi upplever också att fokus i affären har flyttats. Tiden som en köpare lägger på att analysera marknad, marknadsposition och framtida möjligheter samt arbeta fram en uppdaterad affärsplan är betydligt större idag än för 10 år sedan. Lite enkelt uttryckt kan man säga att det för 10 år sedan mer handlade om att kunna verifiera historiska resultat medan det idag mycket mer handlar om att kunna beskriva framtida potential. Det här ställer större krav på oss att i exempelvis ett informationsmemorandum presentera och validera möjligheter för utveckling, tillväxt och framtida mål. Många köpare önskar genomföra ”plattformsförvärv”, dvs förvärva bolag till vilka ytterligare förvärv kan göras. Samtidigt upplever vi den strävan snarare som en önskan och att i realiteten är majoriteten av köparna inställda på att framtida tillväxt sker organiskt. 

Riskaptiten har förändrats över åren. Man kan säga att den var låg 2010, straxt efter finanskrisen till att vara hög runt 2015/2016. Idag, 2020, är den tillbaka någonstans däremellan. Coronapandemin har inte dämpat aktiviteten hos oss under våren 2020 vilket vi är oerhört tacksamma för och i dialogen med potentiella köpare ses inte rådande pandemi som ett hinder för att göra förvärv under hösten 2020. De flesta räknar med att ett vaccin finns att tillgå under 2021. För vissa branscher, tex livsmedelsbranschen där vi genomfört en affär under sommaren 2020, har pandemin till och med haft en positiv effekt. 

Möjligheterna att för en köpare lånefinansiera sitt förvärv följer samma kurva som riskaptiten. Vi upplever att bankerna nu 2020 har ett stort intresse vad gäller förvärvsfinansiering, men att i spåren av Coronapandemin tar processen att få finansieringen på plats längre tid idag än den tex gjorde för ett år sedan. Förvärvsfinansiering ges normalt till mellan 40 till 50 procent av köpeskillingen och räntekostnaden på förvärvslånen ligger vanligtvis mellan 3 och 4 procent med ett amorteringskrav på 5 år. Går man tillbaka till 2015 såg vi förvärvsfinansieringar på upp till 70% av köpeskillingen. 

Vi ser också hur megatrender såsom hållbarhet, strävan efter ett cirkulärt samhälle samt digitalisering och IoT har stor betydelse för vilka bolag köparna visar intresse för. Vi ser detta speciellt i de unga teknikbolag som vi har fått förmånen att arbeta med, där finns ett stort intresse från investerare och även från industriella aktörer.

För den som går i tankarna att sälja sitt bolag är det en viktig del i det strategiska arbetet att positionera sitt bolag rätt utifrån sådana aspekter. 

10 år har gått sedan starten av Paulmarken Holmberg (då med namnet ARD). Det har varit 10 fantastiskt roliga och spännande år. Vi ser fram emot 10 ytterligare år, och att 2030 få skriva en till kort krönika över 20-talet! 

Till sist vill vi säga ett stort tack till alla våra kunder, partners, motparter och andra för de här 10 åren.  

Väl mött!

Therese Paulmarken & Marcus Holmberg

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar