Är budet på ditt bolag verkligen så bra som du tror – vi reder ut begreppen kring utformning och slutberäkning av köpeskillingen

Är budet på ditt bolag verkligen så bra som du tror – Paulmarken Holmberg reder ut begreppen kring utformning och slutberäkning av köpeskillingen. Olika sätt att utforma köpeskillingen används av de flesta köpare för att fördela risken mellan köpare och säljare i samband med ett företagsförvärv. Antalet och användandet av olika metoder för att fördela […]