Paulmarken Holmberg har som M&A-rådgivare tillhandahållt projektledande transaktionsrådgivning till LK Systems i samband med förvärvet av Maxitherm VVS AB

PRESSMEDDELANDE Paulmarken Holmberg har som M&A-rådgivare till LK deltagit i hela förvärvsprocessen innefattande initial kontakt med Maxitherm, assistans vid analys av potentiella synergier, framtagande av finansiell värdering samt strukturering av affären och förhandling av kommersiella villkor. Slutligen har Paulmarken Holmberg genomfört juridisk due diligence samt biträtt LK vid avtalsförhandlingar, upprättande av avtalsdokumentation och tillträdet.  LK […]