Stångå Rörservice förvärvas av Currentum efter försäljningsprocess av Paulmarken Holmberg

PRESSMEDDELANDE Ägarna till Stång Rörservice, beslutade under 2021 att anlita Paulmarken Holmberg i samband med att de sökte nya ägare till bolaget i syfte att förvalta och utveckla det framåt i samma historiska anda. Paulmarken Holmbergs uppdrag blev att agera projektledare och rådgivare med helhetsansvar för processen, från första analys via presentationsmaterial och framtagande av […]