Paulmarken Holmberg har assisterat vid bildandet av Swestock Paper AB

Paulmarken Holmberg har assisterat grundarna av Swestock paper AB vid bildandet av bolaget och utformning av investeringsstruktur. Swestock paper är en global distributör av andrahandssorterat papper och kartong från den svenska pappersindustrin. Från kontoret i Oppboga, strax utanför Örebro, når de kunder över hela världen. Uppdraget har bl.a. omfattat analys, presentation och förhandling av struktur […]