Internship

Internship hos Paulmarken Holmberg

Ett internship hos oss på Paulmarken Holmberg erbjuder dig möjligheten att under en 10-veckorsperiod arbeta på heltid inom vårt team för M&A-rådgivning. Vårt internship-program är en viktig del i vår rekryteringsprocess och kan innebära ytterligare möjligheter till fortsatt erbjudande om del- eller heltidsanställning. Ett internship hos oss erbjuds under två perioder om året, ett under vårterminen och ett under höstterminen.

 

Paulmarken Holmberg erbjuder dig

Vårt internship-program erbjuder dig möjligheten att skapa värdefulla erfarenheter och kontakter inom M&A. Du ges möjligheten att samarbeta tillsammans med både seniora och juniora medarbetare över en rad olika projekt och branscher. Därtill är en stor del av programmet att du får ansvar och utrymme för att arbeta självständigt med uppgifter som får dig att utvecklas. Du får chansen att tidigt delta i projekt såsom företagsförsäljningar och företagsförvärv, kapitalanskaffningar och andra typer av företagstransaktioner i en miljö som präglas av prestigelöshet, nyfikenhet och en stark teamkänsla, där en ambition att vilja framåt, ständigt lärande och oliktänkande uppskattas och är en grundpelare för att nå bästa resultat.

 

Din profil

Vi söker dig som vid tidpunkten för starten av internship-programmet är student och vi ser gärna att du har avslutat minst tre terminers studier med inriktning finansiell ekonomi eller annan relevant utbildning. Därtill ser vi arbetslivserfarenhet och/eller utlandsstudier som meriterande och att du kan uppvisa mycket goda akademiska resultat. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse och förståelse för företagande och entreprenörskap samt att du som person är nyfiken, ansvarstagande och har en stark vilja av att lära dig det som denna roll innebär rent praktiskt.

 

Arbetsuppgifter

  • Sammanställning och bearbetning av information 
  • Analys av företag och branscher
  • Research och analys avseende potentiella köpare, investerare och målbolag
  • Värdering av företag
  • Upprättande av prospekt, investerarpresentationer och annan dokumentation
  • Kontakt med grundare, ägare och ledande personer i ägarledda bolag och hos potentiella investerare

Skicka en ansökan